Versterken Leefbaarheid en Samenredzaamheid Appeltern

Doederij is initiatiefnemer in een plan om de leefbaarheid binnen het dorpje Appeltern te verbeteren. Appeltern is een dorp en voormalige gemeente in het land van Maas en Waal met circa 850 inwoners, behorend tot de gemeente West Maas en Waal in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt aan de Maas, tussen Batenburg (gemeente Wijchen) en Maasbommel.

Met een aantal partijen is een project opgestart om in dit dorp, waar sprake is van `ontgroening en vergrijzing`, door een onorthodoxe aanpak de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Via diverse initiatieven willen we investeren in (een integrale aanpak van ) wonen, voorzieningen, sociale samenhang en lokale economie. Het project richt zich op alle inwoners van Appeltern en nieuwe doelgroepen die zich tot het initiatief aangetrokken voelen en daardoor in Appeltern willen komen wonen, werken of diensten aanbieden. Een aantal initiatieven zijn al gerealiseerd zoals sociale woningbouw, Doederij dagactiviteiten en het oprichten van een Dorpsplatform.

Initiatiefnemers, te weten ZZG zorggroep, Talander & Pandora en Doederij hebben een intentieverklaring waarin zijn streven naar een slagend, uniek project binnen deze kleine kern.

Inmiddels heeft dit geleid dat er een dorpsplatform is waarin de medezeggenschap door en voor inwoners is geregeld.

www.mooi-appeltern.nl

Doederij ondersteund meerdere werkgroepen die zijn ontstaan binnen het dorpsplatform Mooi Appeltern.

Zo streeft Doederij naar een optimale leefbaarheid en samenredzaamheid in dit dorp.